Affald

Der skal sorteres i følgende grupper:

Glas, papir, pap, metal, plastik, farligt affald, batterier, madaffald og restafffald.

Grønne madaffaldsposer fås hos varmemester, send en mail til Skansedal3400@gmail.com, skriv lejlighedsnummer i mailen, så leveres de i postkassen.

 

Affald skal sorteres og lægges i de opstillede affaldsbeholdere.

Der må IKKE sættes affald ved siden af de opstillede beholdere. Man kan benytte alle de beholdere, der er opstillet rundt om ved bebyggelsen.

Glas, flasker, aviser/papir og pap (rent) lægges i containere der er opstillet ved den grå port ved 2K.

 

Der er en storskraldsordning, hvor der 1 gang i kvartalet opstilles containere til storskrald.

Opslag med dato for storskrald findes på opslagstavlerne.

 

DER MÅ IKKE HENSÆTTES AFFALD OG STORSKRALD PÅ PARKERINGSPLADSEN ELLER ANDRE STEDER I BEBYGGELSEN.

 

FLYTTEAFFALD ER PRIVAT OG IKKE EN FÆLLESUDGIFT!

 

Genbrugspladsen på Lyngevej 2 kan benyttes gratis.

https://hillerodforsyning.dk/affald/privat/sortering-af-affald/