Parkering

Biler

Parkering skal ske på parkeringspladserne.

Parker hensynsfuldt så der bliver plads til flest mulige biler.

Opsyn med parkeringstilladelser foretages af parkeringsselskabet Q-park.

https://www.q-park.dk/da/

iOS app: Q-Park til iOS

Android app: Q-Park til Android

OBS! Husk at betale for parkeringsplads for 2024 – senest 31. januar 2024

Når du skal oprettes i systemet som bruger af parkeringspladsen, sender du en mail til Skansedal3400@gmail.com, med oplysning om den mailadresse du ønsker appen oprettet under. Skriv også lejlighedsnummer i mailen. Herefter får du tilsendt en mail med en APP og adgang til Qpark.

Se mere her

Gæsteparkering

Når du skal oprettes i systemet som bruger af gæsteparkering, sender du en mail til Skansedal3400@gmail.com, med den mailadresse du ønsker appen oprettet under. Skriv også lejlighedsnummer i mailen. Herefter får du tilsendt en mail med en APP og adgang til Qpark.

 

Man kan også få enkelte papir-parkeringsbilletter, men det er meningen at det skal overgå til elektronisk løsning.

 

Opkørslerne til bebyggelsen fra skolestien er brandveje og må ikke blokeres af parkering (fri adgang er krævet af brandvæsnet). Af- og pålæsning og bilvask er tilladt på brandvejene.

Parkering må ikke ske på græsarealerne omkring Skansedal.

 

Cykler

Cykler skal henstilles i cykelstativer eller i cykelkælderen og IKKE på trappeopgange eller gangarealer.

Cykler der står til gene for andre eller er sat uden for de anviste steder, kan blive bortskaffet af varmemesteren.