Udenomsarealer

Skansedal er beliggende tæt ved fredet område, og der er lyst forskellige fredningsdeklarationer på ejendommen.

 

Alle udenomsarealer tilhører bebyggelsen og havestykker, det er ud for de enkelte lejligheder, TILHØRER IKKE LEJLIGHEDEN, men er alene stillet til rådighed for lejlighedsindehaveren.

Det er ikke tilladt at forlænge havestykkerne ud over 3,00 m fra husmuren, der svarer til længden af 2 normale flethegn med midterstolpe, fast højde 1,8 m.

Det er tilladt af lukke havestykkerne fortil enten med hæk eller flethegn af samme type som mellem haverne, fast højde 1,20 m.

Vækst i havestykkerne må ikke overstige 1,8 m i højden. Det gælder buske, træer og så videre.

Der dispenseres ikke fra dette!

For fremtidig udskiftning af hegn , skal der anvendes  hegnstype  xxxxxxx  i farven grafit (farve kode 7016 Anthrazitgrå).

 

Dette er for på sigt at opnå et ensartet udseende til glæde for alle.

 

Ud mod Fredskovhellet er der hæk foran terrasserne. Der må ikke foretages indgreb i hækkene, bortset fra klipning på den indvendige side.

Hækhøjden er 1,60 m.

 

Der er 6 havelodder, som tildeles interesserede. Ønske om havelod stilles til varmemesteren. Tilladelserne kan inddrages og gives til andre , hvis havestykkerne ikke holdes ordentligt. I havestykkerne må kun dyrkes blomster og / eller grønsager.

 

Grill og hyggeplads

For enden af Mandagsvang er der indrettet en

hyggeplads med grill. Der er lidt krydderurter som må benyttes. Grillpladsen skal efterlades i ryddet stand. Der må ikke spilles høj musik eller holdes fest på området.

Grillpladsen skal forlades kl. 22 og der skal selvfølgelig vises hensyn til de andre beboere.