Støj

Radio og tv og lignende skal benyttes under hensyntagen til naboerne.

Højrøstet tale i fællesrum, haver og på trappeopgange bør undgås efter kl. 22

Brug af boremaskiner m.m. må ikke foregå mellem kl. 19.00 og 09.00.

 

Ved ombygninger/reparationer med forventet voldsom og vedvarende støj, skal der udvises størst mulig hensyntagen til andre beboere. Desuden skal der orienteres i god tid om den kommende støj, enten mundtligt, skriftligt, besked på opslagstavler eller seddel i postkasserne.