Hvis strømmen går

De elektriske sikringer sidder i tavlerum i kælderen og dækker 2-3 lejligheder pr. gruppe.

I tilfælde af strømsvigt, hvor man ikke er i stand til selv at skifte el-sikring er der følgende muligheder: