Indendørs fællesarealer

De gennemgående trapper og gangarealer skal holdes fri. Trappearealerne må gerne udsmykkes med lødige billeder, plakater, platter og lignende.

Det er tilladt at anbringe en enkelt stol eller grøn plante på de brede reposer – dog skal der være fri passage, så varmemesteren kan komme til at gøre rent.

Anbringelse af genstande på fællesarealer sker på eget ansvar.

Yderdøre lukker automatisk og må ikke forhindres/blokeres i at lukke.

Som udgangspunkt er vores hoveddøre ulåste i dagtimerne, men på grund af, at nogle skolebørn løber på gangene og er meget forstyrrende, har vi valgt at holde dørene låste hele døgnet ved 2G og 2J ved trappen. De døre kan selvfølgelig altid åbnes med nøgle eller dørtelefon.