Bestyrelse

Vedtægter

Referat af bestyrelsesmøde den 30. november 2023

Diskussion af følgende emner:

 1. Byggeri i K-bygningen – fremdrift
 2. Økonomi – gennemgang af udgifter indeværende og fremtidige år.
 3. El og internet fremdrift – valg af El og internetudbydere.
 4. Gennemgang af mails modtaget fra beboere.
 5. Gennemgang af punkter til næste generalforsamling i maj 2024.

Referat af bestyrelsesmøde den 4. juli 2023

Gennemgåede punkter:

 1. Købsaftalen vedrørende Parterre – Købers forpligtelser gennemgået.
 2. Muligheden for opsigelse af YouSee – bringes op på næste generalforsamling.
 3. El – Projektet – fremdriften diskuteret samt manglende tilbagemelding fra beboere.
 4. Støj i bygningen – behandling af klager vedrørende støj i bygningen – henvisning til
  vedtægter og husordenen.
 5. Udebelysning – manglende belysning skal afhjælpes.
 6. Parkeringspladser – manglende parkeringspladser drøftes, professionelle aktører og kommunen
  er kontaktet for afhjælp af problemet.

Referat af bestyrelsesmøde den 2. feb 2023

Referat af bestyrelsesmøde den 25. maj 2022

Det blev besluttet at fremover vil der være en egen betaling på kr. 8.000,- pr vindue eller dør.

Vi har modtaget 3 tilbud vedr. el-projekt, og bestyrelsen anbefaler CL Electric, dette skal besluttes på ekstra ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen anbefaler at hver ejer betaler for sin egen el måler, dette skal besluttes på ekstra ordinær generalforsamling.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling asap, Lars fra Cobblestones bedes foranledige dette.

Det går fremad mht fugning af resten af ejendommens fuger

Det blev besluttet at montere kørselsbump i indkørslen

Vi skal have en update fra Dann Sedinius mht sikkerhed til ejerforeningen.

Ref. Jens Benzer

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen – marts 2022

 1. Vi er ved at male opgange 36-37, 38-54, 67-68 og lægger linoleumsgulv i stedet for de gamle gulvtæpper
  1. Linoleum bliver lagt fordi det er nemmere at vedligeholde og rengøre end tæpperne
  2. Der kommer også lyddæmpende paneler i opgangene
  3. Hvis man gerne vil have ny hoveddør, så skal det være en lys-grå BD-60, dog bliver det for egen regning
 1. Lyset på parkeringspladsen er nu færdigt
  1. Der bliver tilføjet beskyttelse for lamperne, så der ikke bliver bakket ind i dem
  2. Dette bliver måske gjort i to omgange hvis der ikke er råd til det hele i første omgang
 1. Planen for nyt el i alle bygningerne er næsten klargjort, og kommer med til næste generalforsamling
 1. Der er også samtaler med fiber-internet-installatører, hvor vi kan få fiber til alle beboere uden omkostning for hverken foreningen eller beboerne
  1. Man vil også kunne se TV igennem fiberkablet, hvis man ønsker det
  2. Det nuværende coax kabel forbliver som det er, så hvis man ikke vil have fiber kan man fortsætte med det nuværende. Man skal dog stadig have fiber stikket installeret i lejlighederne når dette bliver gjort, selv hvis man ikke ønsker at bruge det, så det er forberedt til de næste beboere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Ejerforeningen Skansedal

Samtlige ejere af lejligheder indgår tillige med ejerlejlighed 110 i ”Ejerforeningen Skansedal”

hvis bestyrelse varetager de overordnede retningslinjer for ejendommens drift.

Mail til bestyrelsen: Skansedal3400@gmail.com

 

Den nuværende bestyrelse består af:

Jens Benzer, formand

Michael Nielsen

Tim Kofoed

Anne Mette Hulbæk

 

Suppleanter :

Maria Lausten

 

Bebyggelsens administrator :

Cobblestone A/S

Gammel Køge Landevej 57,3 sal

2500 Valby

mail: kontakt@cobblestone.dk

tlf 45 70222215

 

Cobblestone varetager regnskabsføring, aflønning af personale, samt øvrige administrationsopgaver i henhold til administrationsaftale.