Bestyrelse

Vedtægter

Referat af bestyrelsesmøde den 11 Marts 2024

 1. Oplæg til budget
 2. Status på el-projekt
 3. Ejendomsvedligeholdelse
 4. Besluttet generalforsamling dato 14 Maj, besked kommer senere
 5. Gennemgået ejerforeningens økonomi

Referat af bestyrelsesmøde den 30. november 2023

Diskussion af følgende emner:

 1. Byggeri i K-bygningen – fremdrift
 2. Økonomi – gennemgang af udgifter indeværende og fremtidige år.
 3. El og internet fremdrift – valg af El og internetudbydere.
 4. Gennemgang af mails modtaget fra beboere.
 5. Gennemgang af punkter til næste generalforsamling i maj 2024.

Referat af bestyrelsesmøde den 4. juli 2023

Gennemgåede punkter:

 1. Købsaftalen vedrørende Parterre – Købers forpligtelser gennemgået.
 2. Muligheden for opsigelse af YouSee – bringes op på næste generalforsamling.
 3. El – Projektet – fremdriften diskuteret samt manglende tilbagemelding fra beboere.
 4. Støj i bygningen – behandling af klager vedrørende støj i bygningen – henvisning til
  vedtægter og husordenen.
 5. Udebelysning – manglende belysning skal afhjælpes.
 6. Parkeringspladser – manglende parkeringspladser drøftes, professionelle aktører og kommunen
  er kontaktet for afhjælp af problemet.

Referat af bestyrelsesmøde den 2. feb 2023

Ejerforeningen Skansedal

Samtlige ejere af lejligheder indgår tillige med ejerlejlighed 110 i ”Ejerforeningen Skansedal”

hvis bestyrelse varetager de overordnede retningslinjer for ejendommens drift.

Mail til bestyrelsen: Skansedal3400@gmail.com

 

Den nuværende bestyrelse består af:

Jens Benzer, formand

Michael Nielsen

Maria Lausten

Suppleanter :

Tim Kofoed

Birgitte Nielsen

 

Bebyggelsens administrator :

Cobblestone A/S

Gammel Køge Landevej 57,3 sal

2500 Valby

mail: kontakt@cobblestone.dk

tlf 45 70222215

 

Cobblestone varetager regnskabsføring, aflønning af personale, samt øvrige administrationsopgaver i henhold til administrationsaftale.