Kælderrum

Til hver ejerlejlighed hører et kælderrum med et nummer som svarer til lejlighedsnummeret.

Det er ikke tilladt at udlåne/udleje “sit” kælderrum til andre.

Ved fraflytning skal kælderrummet ryddes samtidig hed lejligheden, eller ryddes kælderrummet for beboerens regning og uden ansvar i øvrigt.

Der må IKKE opsættes energiforbrugende apparater (f.eks. køleskabe og kummefrysere) eller lignende i kælderrum.
Ved overtrædelse af ovenstående vil kælderrummet blive inddraget med øjeblikkelig virkning.