Vedligeholdelse og ombygning

Større reparationer/ombygning af lejligheden må kun ske efter forhåndsgodkendelse af varmemester eller bestyrelsen.

I forhold til udskiftning af vinduer og døre vil der være en egenbetaling.

Vinduer      8.000 kr. pr. stk.
Døre          12.000 kr. pr. stk.
Betaling forfalder ved bestilling.

Al indvendig vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer.

Alt arbejde, der kræver autoriseret håndværker SKAL udføres af en autoriseret håndværker.

Såfremt der skal ske flytning af installationer, fx radiatorer, armaturer, skal evt. afledte udgifter for ejerforeningen betales af den enkelte ejer.

El-installationer må ikke berøres uden godkendelse eller i samråd med varmemester, da flere lejligheder kører på samme gruppetavle.

Ved ombygninger/reparationer med forventet voldsom og vedvarende støj, skal der udvises størst mulig hensyntagen til andre beboere. Desuden skal der orienteres i god tid om den kommende støj, enten mundtligt, skriftligt, besked på opslagstavler eller seddel i postkasserne.

Gode råd til udluftning, så man undgår fugt og skimmelsvamp i lejligheden