Nøgler

Skansedals låse og nøgler er et KABA- system.

Kaba-nøglerne passer til den enkelte lejlighed og fælles døre.

Til ejerlejlighederne 1-109 hører mindst 3 stk. nøgler, som man personligt hæfter for.

Det er muligt at deponere en ekstra nøgle til lejligheden på ejendomskontoret i et aflåst skab.

Ekstranøgler kan kun anskaffes via ejendomskontoret.

Der hører 2 stk. nøgler til lejlighedens postkasse, som man personligt hæfter for.

 

Ved bortkomst af nøgler skal man selv bekoste ny omstilling af lås.

Har du brug for en låsesmed, kender Hillerød Låseservice huset – Døgnvagt 4825 4646

 

Yderdøre mod Fredskovhellet låses automatisk

Yderdøre må ikke forhindres/blokeres i at lukke.